Luděk Sýkora

Prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta UK v Praze