Ludmila Čírtková

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. absolvovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje jako policejní psycholožka a soudní znalkyně, zabývá se zejména kriminální psychologií, viktimologií a psychologickou pomocí obětem trestných činů. Působí jako vedoucí katedry společenských věd a jako prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání na Policejní akademii ČR v Praze. Zároveň externě vyučuje forenzní psychologii na Právnické fakultně Univerzity Karlovy v Praze.