Lukáš Jelínek

Ing. Lukáš Jelínek, Ph.D. - Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření.