Martin Jáni

Vystudoval psychologii na FF MU, momentálně působí jako doktorský student oboru neurovědy na LF MU, je členem výzkumné skupiny Behaviorální a sociální neurovědy v CEITEC-MU, kde se zaměřuje na studium sociální kognice a jejímu vývoji u schizofrenie. Kromě toho se věnuje vývojové a evoluční psychologii nebo zážitkové pedagogice v rámci projektu ČASP Škola hrou.

  • Views 1,248
  • Presentation 1
  • Followers 0