<script src="//d2wy8f7a9ursnm.cloudfront.net/bugsnag-3.min.js" data-apikey="3f7d54ba1348e2ecacfa1de11aa47254"></script> <script> <% if current_user %> Bugsnag.user = { signed_in: true, id: '<%= current_user.id %>', name: '<%= escape_javascript current_user.display_name %>', email: '<%= escape_javascript current_user.email %>', active_account_id: '<%= current_user.active_account_id %>' }; <% else %> Bugsnag.user = { signed_in: false }; <% end %> Bugsnag.context = '<%= escape_javascript controller_path %>#<%= escape_javascript action_name %>'; Bugsnag.metaData = { request_id: '<%= escape_javascript request.uuid %>', locale: '<%= escape_javascript I18n.locale.to_s %>', embed: window.parent !== window, referer: '<%= escape_javascript request.referer %>' }; </script>

Martin Jáni

Vystudoval psychologii na FF MU, momentálně působí jako doktorský student oboru neurovědy na LF MU, je členem výzkumné skupiny Behaviorální a sociální neurovědy v CEITEC-MU, kde se zaměřuje na studium sociální kognice a jejímu vývoji u schizofrenie. Kromě toho se věnuje vývojové a evoluční psychologii nebo zážitkové pedagogice v rámci projektu ČASP Škola hrou.