Martin Přeček

Ing. Martin Přeček, Ph.D. je absolventem Jaderné chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V současné době působí na Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR, kde je zapojen do projektu ELI Beamlines (Extreme Light Insfrastructure). Jeho hlavními oblastmi zájmu jsou jaderná a radiační chemie.