Mgr. Lenka Kaucká

ředitelka odboru, Odbor podpory projektů Evropského sociálního fondu, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

  • Views 0
  • {:one=>"Presentation", :other=>"Presentations"} 0
  • Followers 0