Michaela Kuběnová

Mgr. Michaela Kuběnová, MŠ U Uranie, Praha 7 Ředitelka MŠ U Uranie, členka výboru Společnosti pro předškolní výchovu. Absolvovala vyšší odbornou školu sociální, studium předškolní pedagogiky ji následně přivedlo nejprve na Ostravskou univerzitu, kde získala titul bakalář, a později na Pedagogickou fakultu UK v Praze, kde studium zakončila magisterským titulem. Vystudovala rovněž školský management. Velkým vzorem pro ni od mala byla její maminka, rovněž učitelka a později i ředitelka mateřské školy. „Dítě je v předškolním věku ještě nepopsaný list, upřímné. Co do něj vložíte, se vám mnohonásobně vrátí. Proto považuji předškolní vzdělávání za jedno z nejdůležitějších,“ říká Michaela Kuběnová. http://www.msuranie.net/