Michal Fárník

Doktor Michal Fárník z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR nás zavede do říše klastrů a nanočástic.