Michal Kriška

V oblasti přírodního čištění vod jeden z největších odborníků v České republice, výzkumný pracovník a vysokoškolský pedagog (Vysoké učení technické v Brně), zaměřením na technologie kořenových čistíren odpadních vod a na konstrukční řešení vícekomorových septiků. Je jedním z mála propagátorů vertikálních kořenových čistíren, které se běžně v zahraničí používají a fungují, ale v České republice se zatím neuplatňují. Zároveň je vedoucím odborné skupiny "Malé domovní čistírny a odlučovače" pod Asociaci pro vodu ČR, která se podílí na tvorbě norem a pravidel pro technologie čištění odpadních vod.

  • Views 86
  • Presentation 1
  • Followers 0