Michal Sobotka

RNDr. Michal Sobotka, DSc., vedoucí Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR