Milan Halousek

Kosmonautice a její popularizaci se věnuje od roku 1981