Milan Nakonečný

Prof. PhDr. Milan Nakonečný, PhD. vystudoval na Vysoké škole pedagogické v Praze obory pedagogika a psychologie, dále obor klinické psychologie na Filosofické fakultě UK v Praze, kde také později získal akademický titul profesor. Pracoval na postu psychologa v dětském diagnostickém ústavu, působil ve funkci vedoucího katedry andragogiky a personálního řízení. Řadu let vedl katedru psychologie na pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Nikdy nebyl členem žádné politické strany, tedy ani komunistické. Bohužel za normalizace musel z Filosofické fakulty UK odejít. Nyní učí psychologii na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Jeho publikační činnost je rozsáhlá, mezi nejznámější tituly patří: Psychologie, přehled základních oborů; Psychologie osobnosti; Lidské emoce; Úvod do psychologie a Psychologie téměř pro každého.