Noa Snir

Noa Snir se naro­dila a vyrostla v Jeruza­lémě, kde absol­vo­vala Beca­le­lovu aka­de­mie umění a designu. Její práce pub­li­ko­vala celá řada respek­to­va­ných peri­o­dik, např. Anorak nebo Eina­yim Maga­zine. Její ilu­strace byly nedávno vysta­veny v Tel Avivu, New Yorku a v Ber­líně, kde Noa v sou­časné době žije a pracuje.| Freelance illustrator, born and raised in Jerusalem and currently residing in Berlin. Always happy to collaborate on exciting projects.