Ondřej Bízek

Projektant pozemních a vodních staveb zabývající se převážně konvenčním stavitelstvím. Zaujala ho krása přírodních staveb a nyní je objevuje. Provádí technické dozory staveb, projektové práce, vyřizuje stavební povolení a jedná s dotčenými orgány. Pomáhá při vyřizování dotací Nová zelená...