Ondřej Tomšej

Programy podpory OP PIK prioritní osy 3, Ministerstvo průmyslu a obchodu