Petr Gajdušek

Former State Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Czech Republic Bývalý státní tajemník Ministerstva zahraničních věcí ČR