Petr Soudek

RNDr. ThMr. Petrem Soudkem, PhD. z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR.