Petr Weiss

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. (* 11. července 1954 Levoča) je český sexuolog (sexuální psycholog), klinický psycholog a psychoterapeut. Žije a působí v Praze. Patří mezi sexuology často kontaktované masmédii. Zabývá se sexuálními dysfunkcemi, deviacemi, transsexualitou, partnerskými vztahy a psychoterapií. Hlásí se k svému židovskému původu. V roce 1978 vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal v roce 1980 i doktorát. Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci získal v roce 1999 titul Ph.D. a posléze se stal i docentem (roku 2000) a profesorem klinické psychologie (roku 2003). V roce 2014 mu byl Akademií věd ČR udělen titul DSc. K sexuologii se podle vlastních slov dostal náhodou.[2] Pracoval na sexuologických odděleních psychiatrických léčeben v Horních Beřkovicích a Praze-Bohnicích. Pracuje jako klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK a od roku 2001 přednáší sexuální psychologii na Filozofické fakultě UK. Je také vědeckým sekretářem České sexuologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Působí jako soudní znalec v odvětví psychiatrie, specializace klinická psychologie a sexuologie. (Zdroj: https://cs.wikipedia.org/)

  • Views 21,742
  • Presentations 2
  • Followers 2