Petra Černá Rynešová

PhDr. Petra Černá Rynešová vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Dlouhou dobu se věnuje především hiporehabilitaci, o které psala svou diplomovou i rigorózní práci. Také je garantem a zakladatelkou úspěšného hipocentra v PL Kosmonosy. Mimo jiné absolvovala psychoterapeutický výcvik v existenciální analýze a logoterapii. V současné době pracuje v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy a v Psychologické ambulanci – psychologie Mladá Boleslav s.r.o., která je v majetku Fokusu Mladá Boleslav.