P

Ph.D.

Centrum výzkumu globální změn AV ČR, CzechGlobe a Ekologický institut Veronica