Přemysl Jiruška

MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D - Narodil se v roce 1976. Po absolvování 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil dále na této fakultě na Klinice dětské neurologie na Ústavu fyziologie. Po obhajobě dizertační práce se věnoval sedm let výzkumu ve skupině profesora Jefferyse na University of Birmingham. V současnosti pracuje jako vědecký pracovník ve Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR. Od samého počátku vědecké kariéry se zaměřuje na výzkum mechanizmů, které jsou odpovědné za vznik epileptických záchvatů.