Radim Perlín

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK