René Neděla

specialista státního dozoru v energetických odvětvích, ERÚ