RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský

Český hydrometeorologický ústav a Mendelova univerzita