Roman Matoušek, Úřad vlády ČR, Agentura pro sociální začleňování