Stanislav Hacker

Stanislav se začal věnovat HTML asi ve 12 letech. JavaScript v tu dobu pro něj ještě neexistoval. Hned jak to šlo založil s přáteli společnost a začal vyvíjet pokladní systémy založené na webových technologiích. Tomu se věnoval 4 roky. Nyní již třetím rokem pracuje ve společnosti GMC Software Technology, kde se zabývá vývojem front-end aplikací založených právě na JavaScriptu.