Stanislav Smrček

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. se narodil v roce 1956 v Prostějově. Studoval chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, obor technologie organických výrob, specializace organická chemie. Do roku 2004 byl odborným asistentem na katedře organické a jaderné chemie Přírodovědecké fakulty UK, kde dodnes pracuje jako zástupce vedoucího katedry. Je zároveň garantem magisterského studijního programu organická chemie na Přírodovědecké fakultě UK, podílí se na řešení několika grantů a také autorem mnoha odborných prací v recenzovaných vědeckých časopisech.