Tomáš Obšil

prof. RNDr. Ph.D., proděkan přírodovědecké fakulty UK v Praze, který působí na katedře fyzikální a makromolekulární chemie