Tomáš Páleníček

výzkumný pracovník, lékař, pedagog