Tomáš Prouza

Státní tajemník pro evropské záležitosti. Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR