Tomáš Sirovátka, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí