Tomáš Tyll

MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Ústřední vojenské nemocnice