Zbyněk Vybíral

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. Vedoucí Katedry psychologie FSS MU v Brně. Vystudoval češtinu – psychologii na FF UK v Praze, postgraduálně manželské a rodinné poradenství. Má doktorát z klinické psychologie. Přednáší na Katedře psychologie FSS MU, kterou od roku 2005 vede. Absolvoval psychoterapeutický výcvik typu SUR, dále 3 roky výcviku v transakční analýze v Německu. Je autorem řady knih, pravidelně přispívá do Týdeníku Rozhlas, založil časopis Konfrontace zaměřující se na psychoterapii a také byl šéfredaktorem časopisu Psychoterapie. Je také členem Society for Psychotherapy Research. Oblast jeho působení se zaměřuje na kritickou psychologii, psychoterapii a sociální psychologii.