Zdeněk Altman

Mgr. Zdeněk Altman je absolventem jednooborové psychologie na FF UK v Praze, má přes 35 let dlouhou praxi. Řadu let pracoval v pedagogicko-psychologických poradnách. Nyní se živí jako soukromý psycholog, věnuje se diagnostice, zejména pak projektivním technikám, psychologickému poradenství a lektorským činnostem. Známý je hlavně svými kurzy zaměřenými na práci s různými projektivními technikami pro psychology i studenty psychologie. Je autorem odborných příruček: Test stromu a Kresba postavy. Zaměřuje se na dovednosti potřebné pro práci s lidmi a aplikaci psychologických poznatků v praxi (komunikační dovednosti, zvládání konfliktů, umění sebeprezentace, sebepoznání, agresivita, stres, obrany proti manipulaci aj.).