Zlatko Marinov

MUDr. Zlatko Marinov Dětské obezitologické centrum Dětská klinika FN Motol a 2. LF UK Praha