SCSP

Společnost pro kognitivní vědu a filosofii je původně studentskou organizací při Katedře filosofie Vysoké školy ekonomické v Praze s cílem sdružovat přátele filosofie a vědy a zabývat se zejména aktuálními tématy, která jdou nad rámec standardní výuky filosofie a kognitivních věd, jež na VŠE probíhá.

  • Views 21,929
  • Presentations 28
  • Followers 80