#Příklady škod způsobených zanedbáním preventivních opatření