#setkání profesora Patočky s Maxem Van Der Stoelem