TYPOSEMESTR

Ateliér tvorby písma a typografie patří k tradičním školám katedry grafiky na VŠUP od jejího vzniku po současnost, ať se již sejmenoval Ateliér knižní kultury nebo Kniha a písmo. V době po druhé světové válce byl veden Františkem Muzikou, Milanem Hegarem, Janem Solperou a Františkem Štormem V současnosti jsou jeho pedagogy Karel Haloun, Luboš Drtina a Tomáš Brousil. Na tvorbu vlastního písma je zaměřena relativně malá část studentů, předmětem studia je celá šíře oblasti grafického designu. Klademe důraz na propojení nových a klasických médií a na využívání školních grafických dílen, které jsou jedním ze základních pilířů k pochopení naší profese.