Record event

Science Café

Science Café Czech Republic je cyklus neformálních debat s úspěšnými českými vědci. Diskusní večery představují vědce a zajímavé výzkumy z různých oblastí lidského bádání. Každý večer tvoří prezentace hostů a debata, v níž se návštěvníci mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá. Science Café se koná v Praze 1x měsíčně v kavárně Potrvá. Pořadatelem Science Café v Praze je občanské sdružení Otevíráme. Ve spolupráci s partnery se Science Café konají i v dalších městech ČR. Science Café je podpořeno Nadačním fondem Neuron na podporu vědy (www.nfneuron.cz).

Science Café

Science Café Czech Republic je cyklus neformálních debat s úspěšnými českými vědci. Diskusní večery představují vědce a zajímavé výzkumy z různých oblastí lidského bádání. Každý večer tvoří prezentace hostů a debata, v níž se návštěvníci mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá. Science Café se koná v Praze 1x měsíčně v kavárně Potrvá. Pořadatelem Science Café v Praze je občanské sdružení Otevíráme. Ve spolupráci s partnery se Science Café konají i v dalších městech ČR. Science Café je podpořeno Nadačním fondem Neuron na podporu vědy (www.nfneuron.cz).

 • 7 presentations · 19 143 views
  Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr.h.c. (* 3. června 1961) je česká jaderná fyzička a lokální politička. Od roku 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V letech 2011–2013 byla také místostarostkou Pyšel.
 • D
  2 presentations · 5 708 views
 • 4 presentations · 8 670 views
  Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., (* 28. prosince 1937 Praha) je česká fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky a v letech 2008–2010 předsedkyně Učené společnosti České republiky.
 • 2 presentations · 2 252 views
  MUDr. Jan Klener, neurochirurg, Nemocnice na Homolce
 • 9 presentations · 16 937 views
  School of Economics, La Trobe University & VŠB-TU Ostrava
 • 2 presentations · 5 322 views
  PhDr. Lenka Krámská, Ph.D., neuropsycholog, Nemocnice na Homolce, FF UK Praha
 • 3 presentations · 6 532 views
  doc. PhDr. Marek Preiss, PhD. Habitoval v oboru klinická psychologie, pracuje na University of New York in Prague a v Psychiatrickém centru Praha jako klinický psycholog. Zaměřuje se zejména na klinickou psychologii, neuropsychologii, poruchy osobnosti a publikuje v těchto oblastech.
 • 9 presentations · 13 002 views
  In 1985 I was born with very poor sight. First year of my life my parents did not realized something is wrong, but at the age of 16 months it was pretty clear I see almost nothing. When the doctors supposed me to lose my vision at all very soon, it was a shock for them. My dad is an artist and he wanted to lecture me in the arts since the childhood. My mom is a nurse, but her true passion is amateur drama. Maybe, that is why they did not accept doctor's opinion and tried to find a help. And they found! Thanks to God, to a lot of work of professional kindergarten teachers, great support of my parents and a lot of eye-training I see. And I see perfectly! Since the times my vision went good I enjoy every detail, every color and I admire any type of light. My father and me made use of every opportunity to take some shots outdoor until my 20. Now I a PhD student of Hydrobiology at Charles University in Prague. At the same time I am a professional photographer and work for the Faculty of Science as well as for the Prague Zoo and Bohemian Switzerland National Park. One part of my work , maybe the most interesting one, consists of magnifying very small organisms to large prints using special microscopes and various microphotography technologies. Hopefully you will enjoy that as I do :-)
 • V
  2 presentations · 4 192 views
  Památkář
 • 2 presentations · 2 912 views
  RNDr. Aleš Špičák CSc. - Institute of Geophysics AS CR
 • 1 presentation · 1 709 views
  Proton Therapy Center Czech
 • 1 presentation · 2 047 views
  Researcher - Optics at Extreme Light Infrastructure
 • 1 presentation · 2 352 views
  Institute of Mathematics AS CR
 • 1 presentation · 2 473 views
  Prof. Eva Semotanová se zabývá historickou geografií, historickou krajinou, historickou kartografií a dějinami kartografie. Uplatňuje řadu mezioborových metod, prosazuje využití rekonstrukčních map a atlasové kartografie v historické práci. K hlavním tematickým okruhům výzkumu patří urbanizovaná krajina a její vývoj; při studiu urbanizačních procesů se zaměřuje mimo jiné na rozvoj pražské aglomerace od konce 18. století s důrazem na přelom 19. a 20. století.
 • 1 presentation · 137 views
  Bioložka a vysokoškolská učitelka
 • 1 presentation · 2 406 views
  František Weyda je nezaměnitelnou osobností popularizace vědy a digitálního zobrazování v biologii. Je absolventem Přírodovědecké fakulty UK v Praze, oboru entomologie. Jeho hlavním vědeckým zájmem je studium ultrastruktury hmyzu. Ve vědeckém prostředí je znám po celém světě díky jeho nezaměnitelným digitálně upravovaným fotografiím ze ele.mikroskopu. Pracoval také v různých laboratořích v Evropě a USA. V roce 1998 založil Laboratoř digitálního zobrazování v entomologii, ve které rozpracoval koncepci vědecké digitální fotografie.
 • H
  1 presentation · 1 757 views
  Socioložka
 • I
  1 presentation · 2 169 views
 • 3 presentations · 8 588 views
  Research Scientist
 • 2 presentations · 1 887 views
  Narodila se v roce 1974 v Ústí nad Labem. V roce 1998 absolvovala magisterské studium organické chemie na Přírodovědecké fakultě univerzity Karlovy v Praze. Doktorský titul získala v roce 2003 na Fakultě chemického inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Po ukončení doktorského studia absolvovala postdoktorskou stáž na Technické univerzitě v Berlíně. Už jako doktorandka začala pracovat v Ústavu chemických procesů. Působila také na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR a později také v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. V roce 2007 začala pracovat jako odborná asistentka na své domovské fakultě. Po udělení grantu od Evropské vědecké rady na Přírodovědecké fakultě UK společně se svým týmem vybudovala špičkově vybavenou laboratoř fyzikální organické chemie.
 • 2 presentations · 11 606 views
  Geomycology, Environmental Geochemistry. I investigate interactions between macrofungi (macromycetes, mushrooms) and geological bedrock. I am especially interested in ability of macrofungi to take up and accumulate trace elements in fruit-bodies (metals, metalloids, halogens, etc.). I focus on the role of macrofungi in biogeochemical cycling of trace elements and in influence of environmnetal and/or artificial factors; I also study influence of geological bedrock on biodiversity of macrofungi. Furthermore, I am interested in taxonomy of macrofungi, especially genera Psilocybe s.s., Russula, Amanita, Hebeloma and Alnicola s.l. I closely co-operate with many researchers from various institutions, namely with dr. Pavel Kotrba (chemical form of metals in fungal tissues, molecular-genetics aspects of metal accumulation, biotechnological applications) and dr. Milan Gryndler (experiments in vitro, applications of molecular genetics in geochemistry). Other co-workers: dr. Martin Mihaljevič (lead isotopes and their applications); dr. Miroslav Oborník (molecular phylogeny of macrofungi); dr. Colin Dunn (biogeochemistry); dr. Tomáš Cajthaml (soil microbiology), etc. I also study chemical behavior of some elements in the environment, especially in soils - I focus on silver, gold and uranium. As the last research field, I mention my interest in biogenic opals - phytolits - and their chemical composition. At the Institute of Geology, I mostly deal with soil analysis and analytical methods ICP-EOS a ICP-MS. I am partly employee at the Nuclear Physics Institute, CAS, where I use and extraordinary analytical tool - instrumental neutron activation analysis (INAA) which is particulary suitable for determination of trace elements in macrofungi.
 • 1 presentation · 2 207 views
  RNDr. Jan Klimeš, Ph.D., z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR
 • 5 presentations · 5 837 views
  Jan Sokol is a Czech philosopher, former dissident, politician and translator. From 1990 to 1992 he was a Member of Parliament, in 1998 Minister of Education and at the 2003 election he was coalition candidate for President of the Czech Republic.
 • 1 presentation · 28 780 views
  Jaroslav Flegr is a professor of biology at Charles University in Prague. He is a parasitologist, evolutionary biologist, the author of the book Frozen Evolution and member of the editorial board of Neuroendocrinology Letters.
 • J
  1 presentation · 3 968 views
 • 1 presentation · 5 291 views
  Prof. Jiří Chýla, CSc. - Professor of Subnuclear Physics Head of the Division of Elementary Particle Physics Institute of Physics of the Academy of Sciences
 • 8 presentations · 19 729 views
  Jiří Grygar is a Czech astronomer, popularizer of science and Kalinga Prize laureate
 • J
  2 presentations · 2 608 views
 • J
  2 presentations · 3 365 views
 • 1 presentation · 21 761 views
  Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. Nastoupila na Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha v roce 1970. Již od počátku se specializovala na pedagogiku a výzkum v oblasti mikrobiologie. V současné době přednáší vedle základní mikrobiologie pro bakaláře, řadu souvisejících specializačních předmětů. Její výzkumné aktivity jsou zaměřené převážně na potravinářskou a environmentální mikrobiologii. V těchto oborech se prof. Demnerová stala světově uznávanou odbornicí. Za dobu působení na VŠCHT úspěšně řešila okolo 40 národních a zahraničních projektů. V současné době je vedoucí ústavu biochemie a mikrobiologie, členkou vědecké rady FPBT VŠCHT, vědecké rady VŠCHT Praha, vědecké rady Biotechnologického ústavu AV ČR, vědecké rady Mikrobiologického ústavu AV ČR, předsedkyní Technické komise pro mikrobiologii a toxikologii při ČIA, členkou České komise nakládání s GMO při MŽP, vedoucí sekce potravinářské mikrobiologie při ČSSM (od r. 2002), členkou ediční rady časopisů: International Microbiology ISSN11396709, International Biodeteriration and Biodegradation, ISSN 0964-8305, členkou ENGL při JRC Ispra, Itálie. Byla hlavní organizátorkou mezinárodních konferencí Biodegradation and Biodeterioration (1995, 1999, 2002, 2007 a 2012). Každoročně organizuje národní semináře Potravinářská mikrobiologie (od r. 2002). Je držitelkou Ceny Milady Paulové za celoživotní přínos české vědě za rok 2011.
 • L
  1 presentation · 837 views
 • 4 presentations · 14 205 views
  český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel
 • M
  1 presentation · 577 views
  www.pamatnestromy.cz
 • M
  1 presentation · 1 757 views
  Socioložka
 • 2 presentations · 6 824 views
  Ing. Martin Přeček, Ph.D. je absolventem Jaderné chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V současné době působí na Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR, kde je zapojen do projektu ELI Beamlines (Extreme Light Insfrastructure). Jeho hlavními oblastmi zájmu jsou jaderná a radiační chemie.
 • 1 presentation · 4 042 views
  PhDr. et Mgr. Martin Rychlík, Ph.D. - redaktor ČESKÉ POZICE. Vzděláním etnolog a teoretik kultury. Kromě vědecké dráhy – mimo jiné přednáší antropologii umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy – se etabloval též jako novinář a autor dvou knih. Pracoval v ČTK a v týdeníku Euro, spolupracuje rovněž s Lidovými novinami, magazínem Koktejl nebo stanicí ČRo Leonardo. Publicisticky se orientuje na oblast vědy a vzdělávání.
 • 4 presentations · 11 876 views
  Ředitel společnosti Scio. Narodil se roku 1954 a absolvoval matematicko-fyzikální fakultu a je kandidátem věd ze sociologie. V roce 1990 založil první soukromou školu u nás – PORG. Roku 1995 založil společnost Scio, která se zabývá testováním vzdělávacích výsledků škol i jednotlivců, od roku 1998 také využíváním internetu ve vzdělávání. Společnost Scio se významně podílí na přijímacím řízení na vysoké školy, její zkoušky využívá v přijímacím řízení 53 fakult veřejných a státních vysokých škol. Scio se v posledních letech zabývá tzv. paralelním vzděláváním, vzděláváním mimo školu. Do portfolia produktů tak přibyly Emušáci (hračky na rozvoj emoční inteligence), deskové hry pro děti a kurzy na rozvoj měkkých dovedností.
 • P
  1 presentation · 2 047 views
  ELI Beamlines
 • P
  1 presentation · 1 821 views
  Ústav mezinárodních vztahů
 • P
  1 presentation · 2 760 views
  ČVUT, Letadla
 • 2 presentations · 15 440 views
  Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. (* 11. července 1954 Levoča) je český sexuolog (sexuální psycholog), klinický psycholog a psychoterapeut. Žije a působí v Praze. Patří mezi sexuology často kontaktované masmédii. Zabývá se sexuálními dysfunkcemi, deviacemi, transsexualitou, partnerskými vztahy a psychoterapií. Hlásí se k svému židovskému původu. V roce 1978 vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal v roce 1980 i doktorát. Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci získal v roce 1999 titul Ph.D. a posléze se stal i docentem (roku 2000) a profesorem klinické psychologie (roku 2003). V roce 2014 mu byl Akademií věd ČR udělen titul DSc. K sexuologii se podle vlastních slov dostal náhodou.[2] Pracoval na sexuologických odděleních psychiatrických léčeben v Horních Beřkovicích a Praze-Bohnicích. Pracuje jako klinický psycholog v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK a od roku 2001 přednáší sexuální psychologii na Filozofické fakultě UK. Je také vědeckým sekretářem České sexuologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Působí jako soudní znalec v odvětví psychiatrie, specializace klinická psychologie a sexuologie. (Zdroj: https://cs.wikipedia.org/)
 • 1 presentation · 5 899 views
  MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D - Narodil se v roce 1976. Po absolvování 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil dále na této fakultě na Klinice dětské neurologie na Ústavu fyziologie. Po obhajobě dizertační práce se věnoval sedm let výzkumu ve skupině profesora Jefferyse na University of Birmingham. V současnosti pracuje jako vědecký pracovník ve Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR. Od samého počátku vědecké kariéry se zaměřuje na výzkum mechanizmů, které jsou odpovědné za vznik epileptických záchvatů.
 • R
  1 presentation · 716 views
 • R
  1 presentation · 3 968 views
 • R
  1 presentation · 5 523 views
  ČVUT, Letadla
 • T
  1 presentation · 1 297 views
  prof. RNDr. Ph.D., proděkan přírodovědecké fakulty UK v Praze, který působí na katedře fyzikální a makromolekulární chemie
 • T
  1 presentation · 1 236 views
  3Dwiser
 • 1 presentation · 1 359 views
  prof. Václav Hlaváč z ČVUT
 • V
  1 presentation · 3 148 views
 • Z
  2 presentations · 1 629 views
  Fakulta dopravní ČVUT
 • 1 presentation · 5 960 views
  Od roku 2006 na Matematicko-fyzikální fakultě UK; zabývá se výpočtovovou matematikou a zejména analýzou numerických metod. Působil dlouhodobě na výzkumných institucích a univerzitách doma i v zahraničí (ÚI AV ČR, FJFI ČVUT, TUL, Emory University v Altantě, USA). Je aktivním členem několika mezinárodních vědeckých organizací a od vzniku Evropské výzkumné rady (ERC) se účastní hodnocení ERC grantů.
 • 1 presentation · 645 views
  (* 1979) Magisterský titul v oboru všeobecného lékařství získala v roce 2003 na 2. lékařské fakultě UK v Praze, doktorský titul v oboru imunologie obhájila o pět let později. V roce 2009 získala specializovanou způsobilost v oboru dětské lékařství a v roce 2011 v oboru dětské neurologie. V letech 2003 až 2006 pracovala na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol, od října 2006 pracuje na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol. Zabývá se neuroimunologii – záněty v nervovém systému a autoimunitním postižením centrálního nervového systému a jejich léčbou u dětí.
 • no followings

Add video of your talk