Science Café

Science Café Czech Republic je cyklus neformálních debat s úspěšnými českými vědci. Diskusní večery představují vědce a zajímavé výzkumy z různých oblastí lidského bádání. Každý večer tvoří prezentace hostů a debata, v níž se návštěvníci mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá. Science Café se koná v Praze 1x měsíčně v kavárně Potrvá. Pořadatelem Science Café v Praze je občanské sdružení Otevíráme. Ve spolupráci s partnery se Science Café konají i v dalších městech ČR. Science Café je podpořeno Nadačním fondem Neuron na podporu vědy (www.nfneuron.cz).

Science Café

Science Café Czech Republic je cyklus neformálních debat s úspěšnými českými vědci. Diskusní večery představují vědce a zajímavé výzkumy z různých oblastí lidského bádání. Každý večer tvoří prezentace hostů a debata, v níž se návštěvníci mohou zeptat na cokoliv, co je zajímá. Science Café se koná v Praze 1x měsíčně v kavárně Potrvá. Pořadatelem Science Café v Praze je občanské sdružení Otevíráme. Ve spolupráci s partnery se Science Café konají i v dalších městech ČR. Science Café je podpořeno Nadačním fondem Neuron na podporu vědy (www.nfneuron.cz).

 • by · Nov 8, 2016

  CHEMIE A FYZIKA VYSOKOENERGETICKÉHO ZÁŘENÍ: CO JE NOVÉHO VE 21. STOLETÍ? Hostem Science Café byl prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D., z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Prof. Slavíček získal v roce 2016 za přínos svému oboru Cenu Neuron pro mladé vědce. Ve své práci se prof. Slavíček zabývá kvantovou teorií molekul a molekulovými simulacemi se zaměřením na interakci záření a molekul. Vedle působení na VŠCHT je vědeckým pracovníkem Ústavu fyzikální chemie AV ČR. A nedávno vystudoval Katolickou teologickou fakultu UK. A o čem bude řeč na Science Café? Téměř okamžitě po objevu nového typu záření (dnes nazývaného zářením rentgenovým) v roce 1895 si začali lidé klást otázku, jaký mají tyto paprsky vliv na hmotu. Samotný Röntgen účinky záření hned vyzkoušel na své manželce. Přesto po více než 100 letech od zmiňovaného objevu zůstávají naše znalosti účinků vysokoenergetického záření na molekuly a materiály dosti skromné. Je to dáno mimo jiné ohromnou rychlostí dějů následujících po absorpci záření. Teprve současný vývoj experimentálních i výpočetních technologií umožnuje zcela novým způsobem porozumět chemickým a fyzikálním dějům vyvolaným vysokoenergetickým zářením. Ústředním tématem přednášky prof. Slavíčka bude oblast rentgenové fotodynamiky: K jakým chemickým změnám dochází vlivem vysokoenergetického záření? K čemu to může být užitečné? Co nového o této oblasti víme? Jak vypadají aplikace vysokoenergetického záření v chemii, biomedicíně či v pokročilých moderních technologiích? www.sciencecafe.cz

  Chemie a fyzika vysokoenergetického záření

  #Science Café

  352 views

 • Křemíkové nanokrystaly patří k nejunikátnějším nanomateriálům dnešní doby. Nejen, že jsou netoxické, ale jsou biokompatibilní a v přírodě rozložitelné. Jejich použití je široké. Od použití v LED diodách až k nosičům léčiv a hlavně pozorování biologických pochodů v buňce. Tyto nanokrystaly mohou být dokonce použity jako léčivo při léčbě rakoviny a při jejich rozkladu v těle dostáváme látky, které jsou například v pivu. Je zajímavé, že u tohoto materiálu, jenž je zkoumám poměrně dlouhou dobu, existují stále nezodpovězené otázky, např. jaký je původ jeho luminiscence. Přijďte si popovídat nejen o křemíkových nanokrystalech, ale i o aplikacích nanomateriálů v medicíně nebo i o tom, jak se v Česku daří dělat zajímavou vědu.

 • by · Oct 11, 2016

  O možnostech, nadějích a omezeních, které jsou spojeny s moderními pojmy virtuální realita a rozšířená realita, si budeme povídat s prof. Jiřím Žárou z FEL ČVUT v Praze. V jeho přednášce se dozvíme, co tyto pojmy znamenají, zda způsobí revoluci ve využívání počítačů nebo zda jsou to reklamní bubliny, které brzy splasknou. Prof. Ing. Jiří Žára, CSc. je vedoucím Katedry počítačové grafiky a interakce FEL ČVUT v Praze. Výzkumu a výuce virtuální reality se věnuje řadu let, jeho studenti využívají specializovanou laboratoř VRLAB, v níž za podpory evropských i českých grantů vznikají originální softwarová a technická řešení pro virtuální a rozšířenou realitu. www.sciencecafe.cz www.facebook.com/sciencecafe

  Virtuální a rozšířená realita - je to vůbec reálné?

  #Science Café

  279 views

 • Jsou naše děti hloupější?

  #Science Café

  152 views

 • by · Sep 13, 2016

  Kolik je doopravdy homosexuálů a kolik transsexuálů? Jak jsme na tom s placeným sexem? Padesát odstínů šedi v české kotlině. Jak moc nám lidé lžou o svém sexu na pokusnikralici.cz?

  Toulky českou sexualitou aneb co nám prozradily sociální sítě

  #Science Café

  443 views

 • Ve výživě je všechno naopak

  #Science Café

  582 views

 • Hostem Science Café v Praze (6/2016) byl MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D. z Národního ústavu duševního zdraví a mimo jiné též držitel divoké karty Expedice Neuron. V jejím rámci se chystá na výpravu do Amazonie zkoumat využití přírodních halucinogenů pro léčbu depresivních poruch (více info na www.expediceneuron.cz). Ketamin, LSD, psilocybin, ayahuasca, extáze či kanabis jsou psychotropní látky, které si opět získávají výraznou pozornost v medicínském světě a především v psychiatrii. Historické studie poukazovaly na jejich výzkumný a terapeutický potenciál především ve vztahu k neurobiologii a léčbě duševních poruch. Vzhledem k zařazení těchto látek mezi nejnebezpečnější návykové látky v druhé polovině minulého století, byla většina klinických studií pozastavena. Poslední desetiletí je však ve znamení renesance humánních výzkumů s těmito látkami, a to v obou výše zmiňovaných oblastech. Psychedelika jsou na jedné straně využívána jako nástroj pro studium a porozumění neurobiologie psychotických onemocnění jako je schizofrenie, na straně druhé neustále přibývá evidence pro jejich použití v léčbě a psychoterapii úzkostí, deprese a závislostí, pro léčbu obsedantně kompulzivní poruchy, posttraumatické stresové poruchy a některých neurologických obtíží. Současně je potvrzen i pozitivní vliv psychedelické zkušenosti na rozvoj osobnosti. V případě kanabisu pak zaznamenáváme enormní nárůst potenciálních terapeutických využití napříč medicínskými obory od onkologie, neurologie a kožního lékařství až po využití v gastroenterologii či psychiatrii.

  Psychedelika v medicíně a v psychiatrii

  #Science Café

  4 111 views

 • by · May 10, 2016

  Na posledním Science Café před letními prázdninami se podíváme na téma, které je už více než rok v Evropě velmi aktuální. O fenoménu migrace přijde povídat docent Dušan Drbohlav z Přírodovědecké fakulty UK. A nabídne podstatně jiný pohled, než na který jsme zvyklí z médií. Migrace provází lidstvo jako červená nit již od jeho vzniku. Současná migrační krize je jen jednou z mnoha epizod v její bohaté historii. Pro objektivní porozumění migrační problematice je nutné si vyjasnit, co všechno můžeme za migraci považovat, jaké jsou její typy a možné příčiny. Jak migrace ovlivňuje naši ekonomiku? Jak současná migrace vlastně vypadá? V čem se média při referování o migraci nejvíce mýlí?

  Migrace. Riziko nebo příležitost?

  #Science Café

  754 views

 • by · Sep 11, 2012

  Velký počet parazitů mění chování a další vlastnosti svého hostitele, čímž zvyšují pravděpodobnost svého přenosu z nakaženého na nenakaženého hostitele. Jedním z takovýchto parazitů-manipulátorů je i prvok toxoplasma, který se během svého životního cyklu potřebuje přenést z mezihostitele, třeba myši, do definitivního hostitele, kočkovité šelmy. Toxoplasmou je v současné době nakaženo zhruba 30 % světové populace a zhruba stejný je výskyt tohoto parazita také v České Republice. Infikované osoby mají výrazně vyšší riziko dopravní nehody, pracovního úrazu a sebevraždy. Toxoplasma ovlivňuje chování hostitele produkováním neurotransmiteru dopaminu. Zvýšená hladina dopaminu je charakteristická pro pacienty se závažným psychickým onemocněním – schizofrenií. Výsledky provedené studie potvrzují teorii, že schizofrenie u velké části pacientů vypuká právě v důsledku nákazy toxoplasmou. O původci nákazy, jejích projevech a výzkumu, který u nás probíhá již dvacet let, můžete diskutovat s dalším hostem cyklu setkání Science Café. V úterý 11. září 2012 v 19:00 h v kavárně Potrvá (nedaleko zastávky metra Hradčanská) přivítáme prof. RNDr. Jaroslava Flegra, CSc. z Přírodovědecká fakulty Univerzity Karlovy.

  Jak parazit Toxoplasma řídí naše osudy

  #Science Café

  32 196 views

 • Chcete se dozvědět něco o mikrobiologii potravin? Zajímá vás, co jíte? Jaké hrozby na náš číhají v potravinách? O bezpečnosti potravin bude na dubnovém Science Café mluvit prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc., z Ústavu biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha.

  Jíme zdravě a bezpečně?!

  #Science Café

  22 448 views

 • Sexuální atraktivita mužů a žen

  #Science Café

  16 154 views

 • by · Jan 8, 2013

  Dnes lze posluchačům nabídnout výběr z jedinečných barevných snímků blízkého i velmi vzdáleného vesmíru, pořízených nejenom obřími teleskopy na Zemi, ale též umělými družicemi a kosmickými sondami, protože v mezidobí se astronomům podařilo otevřít všechna pozorovací okna vesmíru dokořán.

  Pohledy do nebe

  #Science Café

  8 566 views

 • by · Mar 28, 2013

  Vzdělávání není jen škola. Ale když se začně mluvit o vzdělávání, všichni rychle skončí u školy. Proč to tak je a jak můžeme pomoci vzdělávání, které neprobíhá ve škole? Jakou roli v tom má věda a testování?

  Svět vzdělává!

  #Science Café

  7 845 views

 • by · Jan 7, 2015

  Přijďte si popovídat s Mgr. Markem Váchou, Ph.D., na téma BIOLOGIE LÁSKY. – Vybíráme si partnery skutečně na základě svobodné vůle? – Proč kladou na tělesný vzhled u partnera větší důraz muži než ženy? – A proč mnohým párům nevadí velké věkové rozdíly? Evoluce netvarovala jen to, jak vypadají naše těla, ale i způsob našeho myšlení. Naše lásky, žárlivosti a kritéria výběru partnerů jsou možná výslednicí dlouhého vývoje. Přestože člověk je díky svobodě „propuštěncem přírody“ a je vyvázán ze svého okolí, je pro něj užitečné znát biologii své lásky.

  Biologie lásky

  #Science Café

  7 793 views

 • by · May 13, 2014

  Jaderná chemie je vědní obor, který je stále poněkud zahalen tajemstvím, a to překvapivě i přes svůj slavný začátek a spojení se jmény Marie Curie-Skłodowské či akademika Františka Běhounka. Kromě velmi zajímavého a cenného přínosu při výzkumu podstaty chemických prvků se přitom poznatky získané jadernými chemiky dostaly do každodenního užívání nejen v ostatních chemických vědách, ale i v běžném životě. O studované problematice a aplikacích jaderné chemie, a také o vlastních zkušenostech, pohovoří absolvent Katedry jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze, Ing. Martin Přeček, Ph.D., v současné době pracující v oddělení Radiační a chemické fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., na přípravě výzkumu ultrarychlé pulzní radiolýzy při projektu laserového střediska ELI Beamlines.

  Co je zač jaderný chemik?

  #Science Café

  7 067 views

 • Epilepsie – okna mozku dokořán. Tak zní název dalšího pražského Science Café, jehož hostem bude MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. Epilepsie je druhé nejčastější onemocnění nervového systému, které je charakterizované výskytem spontánních a opakovaných záchvatů. Přemysl Jiruška představí nové poznatky o příčinách vzniku epileptických záchvatů a dějích, které se v mozku a nervových buňkách odehrávají před začátkem a v průběhu epileptického záchvatu. Výzkum epilepsie je studiem abnormální funkce mozku. Kromě pochopení podstaty epilepsie, tento výzkum zároveň napomáhá pochopení i normálních funkcí mozku. Proto je epilepsie často označována jako okno k porozumění mechanismů, jak lidský mozek funguje.

  Epilepsie – okna mozku dokořán

  #Science Café

  6 664 views

 • 9 presentations 9 talks · 15 978 views
  In 1985 I was born with very poor sight. First year of my life my parents did not realized something is wrong, but at the age of 16 months it was pretty clear I see almost nothing. When the doctors supposed me to lose my vision at all very soon, it was a shock for them. My dad is an artist and he wanted to lecture me in the arts since the childhood. My mom is a nurse, but her true passion is amateur drama. Maybe, that is why they did not accept doctor's opinion and tried to find a help. And they found! Thanks to God, to a lot of work of professional kindergarten teachers, great support of my parents and a lot of eye-training I see. And I see perfectly! Since the times my vision went good I enjoy every detail, every color and I admire any type of light. My father and me made use of every opportunity to take some shots outdoor until my 20. Now I a PhD student of Hydrobiology at Charles University in Prague. At the same time I am a professional photographer and work for the Faculty of Science as well as for the Prague Zoo and Bohemian Switzerland National Park. One part of my work , maybe the most interesting one, consists of magnifying very small organisms to large prints using special microscopes and various microphotography technologies. Hopefully you will enjoy that as I do :-)
 • 5 presentations 5 talks · 11 122 views
  Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., (* 28. prosince 1937 Praha) je česká fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky a v letech 2008–2010 předsedkyně Učené společnosti České republiky.
 • 5 presentations 5 talks · 17 684 views
  český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel
 • 7 presentations 7 talks · 23 226 views
  Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr.h.c. (* 3. června 1961) je česká jaderná fyzička a lokální politička. Od roku 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V letech 2011–2013 byla také místostarostkou Pyšel.
 • 2 presentations 2 talks · 3 683 views
  RNDr. Aleš Špičák CSc. - Institute of Geophysics AS CR
 • D
  2 presentations 2 talks · 7 334 views
 • I
  2 presentations 2 talks · 1 139 views
 • 2 presentations 2 talks · 3 373 views
  MUDr. Jan Klener, neurochirurg, Nemocnice na Homolce
 • no followings