Rozvoj osobního potenciálu pro úspěšné podnikání

by · Jun 19, 2015 · 754 views ·

Ze zkušenosti vyplývá, že málo manažerů se soustavně skutečně věnuje dlouhodobému programu svého osobního rozvoje. Plyne z toho, že zůstává velká skupina, která nedostatečně využívá své osobní zdroje pro úspěšné podnikání. V příspěvku se dozvíte, jak ho podporuje „Škola osobnostního rozvoje“, která obsahuje témata motivace, komunikace, řízení, prezentace a zvládání stresu.

Watch SlidesLive on mobile devices

© SlidesLive Inc.