Svět se mění, umíme se na to připravit?

by · Jun 25, 2015 · 3,272 views ·

Akademie soběstačnosti

Svět se mění, umíme se na to připravit? prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB - TU Ostrava. Tato přednáška se konala 25. 6. 2015 v rámci semináře "Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?" v obci Rostěnice-Zvonovice Více informací o resilienci zde: http://www.veronica.cz/resilience Záznam a zpracování Stanislav Miler Akademie soběstačnosti www.akademie-sobestacnosti.cz