„Tady tou cestou furt rovně. Chůzou je to tak dvacet minut a tramvajou tak deset.“

Přednáška z konference „Klíč k češtině jako cizímu jazyku“ pořádané 9.–10. září 2015 v Brně Centrem jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v rámci projektu CZKey financovaného s podporou Programu celoživotního učení. Více informací: http://conference.cjv.muni.cz/czkey/ a http://www.mluvtecesky.net/

Petra Bulejčíková

© SlidesLive Inc.