Syndrom nitrobřišního přetlaku

Záznam přednášky MUDr. Tomáše Tylla, Ph.D., která proběhla v rámci první konference Asociace studentů fyzioterapie. Za podporu děkujeme firmám TORF ZIEGLER spol. s r.o., Madisson, s.r.o. a Univerzitě Karlově v Praze.

Tomáš Tyll

MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Ústřední vojenské nemocnice

© SlidesLive Inc.