Práce s trupem ve východních tělovýchovných systémech

Záznam přednášky Mgr. Martina Svitka, která proběhla v rámci první konference Asociace studentů fyzioterapie. Za podporu děkujeme firmám TORF ZIEGLER spol. s r.o., Madisson, s.r.o. a Univerzitě Karlově v Praze.

Martin Svitek

Mgr. Martin Svitek, Institut sportovního lékařství

© SlidesLive Inc.