Za Mléčnou dráhou se skrývají stovky galaxií

Gymnázium, videotrénink, fyzika

Veronika Gajdová

© SlidesLive Inc.