Naviterier

by · Jun 13, 2016 · 587 views ·

Impact Hub Brno

Naviterier je mobilní navigační systém pro chodce se sníženou schopností orientace a pohybu, jako jsou nevidomí, vozíčkáři nebo senioři. Díky nezávislosti na GPS a speciálnímu popisu trasy pomocí orientačních bodů, dosahuje vysoké spolehlivosti.