Prioritní osa 3 OPŽP 2014+ a předcházení vzniku odpadů

od · 24. říjen 2016 · 206 zhlédnutí ·

CEMC

Podpora předcházení vzniku odpadů má v novém Operačním programu Životní prostředí pro roky 2014 – 2020 samostatný Specifický cíl 3.1 – Prevence vzniku odpadů, který je rozdělen do dvou aktivit. V současné době je vyhlášena výzva na příjem žádostí z aktivity 3.1.1 – Předcházení vzniku komunálních odpadů. Další výzvy budou následovat i v příštích letech programového období, včetně výzev na projekty aktivity 3.1.2 – Předcházení vzniku průmyslových odpadů. Tím je zajištěna podpora jak pro veřejnou, tak i podnikatelskou sféru.