Předcházení vzniku odpadů v obcích – manuál pro obce

od · 24. říjen 2016 · 161 zhlédnutí ·

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Co to ale v praxi znamená pro obce a co je pro ně nejefektivnější? Je to osvěta, motivační systém či nějaké konkrétní opatření? Existuje nějaká vazba mezi úrovní recyklaci odpadů v obci a tím, kolik odpadu se v obci vyprodukuje? Která opatření jsou nejvýznamnější? Na to se podíváme při analýze nakládání s odpady v jednom kraji a nad manuálem k předcházení vzniku odpadu, který Arnika zveřejnila na webu v roce 2015.

Sledujte SlidesLive na mobilních zařízeních

© SlidesLive s.r.o.